REPI - Fundacja Rozwoju Edukacji - Pracy - Integracji
GŁÓWNAAKTUALNOŚCIO FUNDACJI1%WARSZTATJAK POMÓC?KONTAKT
  O FUNDACJI  
     
 

Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340823. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja REPI”. Fundacja z siedzibą w Tarnowie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, innych przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent Miasta Tarnowa.

Misją Fundacji jest budzenie aktywności i wspieranie rozwoju obywateli, organizacji i społeczności lokalnych.

Celami Fundacji są:

1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans.
2. Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności.
3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa.
4. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja prowadzi działalność:

1. Nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Odpłatną pożytku publicznego.
3. Działalność gospodarczą.

Statut Fundacji REPI
Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Fundacji PDF

Rozwój edukacji

W zakresie rozwoju edukacji Fundacja m. in:

 • organizowała w Tarnowie pięć ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, teoretyków i praktyków:
  - „Lekarz – pedagog – obywatel. Janusz Korczak: wczoraj i dziś”,
  - „Wychowanie w kształtowaniu etosu regionalnego”,
  - „Nauczyciel w społecznej animacji osób z niepełną sprawnością”,
  - „Edukacja – prawo – praca w życiu osób niepełnosprawnych”,
  - „Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych”,

 • Wydała dwie pozycje książkowe:
  - „Niepełnosprawność – społeczeństwo – wychowanie”,
  - „Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w trosce o człowieka”.
  W przygotowaniu są kolejne dwie.

 • pozyskuje i przekazuje książki dla tarnowskich bibliotek,

 • uzyskała patronat naukowy nad swoimi działaniami dwóch uczelni – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej z Gdańska,

 • Aktywnie i wszechstronnie wspiera rozwój swoich pracowników,

 • Prowadzi w atrakcyjny edukację osób z niepełną sprawnością kładąc nacisk na łączenie tradycji z nowoczesnością.

Rozwój pracy

Fundacja prowadzi i deleguje na kursy i szkolenia zawodowe osoby z niepełną sprawnością, co zwiększa ich szanse na rynku pracy, kursach i szkolenia dla osób z niepełną sprawnością.

Rozwój integracji

Fundacja prowadzi bezpłatną terapię i rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ulicy Hodowlanej 6 dla 45 osób z niepełną sprawnością w sferze intelektu. Warsztat prowadzi terapię i rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową.

Bliższe informacje na stronie www.wtzjp2.pl

Podopieczni Fundacji biorą udział w szeregu imprezach, konkursach i festiwalach także integracyjnych, sportowych, prezentujących ich ogromny potencjał.

Fundacja organizuje także zawody sportowe:

 • Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełną Sprawnością,
 • Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe.
 

Zarząd Fundacji REPI

Tomasz Eliasz Wardzała
Adam Solak
Marcin Pertkiewicz
Katarzyna Stanek

Komisja Rewizyjna Fundacji REPI

Rafał Balawejder
Tomasz Cholewa
Katarzyna Grab

 
     
   
Sprawozdania Fundacji REPI
 
Sprawozdanie z działalności za rok 2017 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2016 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2016 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2015 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2014 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2013 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2013 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2012 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2012PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2011 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2010 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 PDF
   
Sprawozdanie z działalności za rok 2009 PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2009 PDF
   
 
       
GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | O FUNDACJI | JEDEN PROCENT | WARSZTAT | JAK POMÓC | KONTAKT